Eğitmenler

Cem Keçe

Cem Keçe

Dr.

🎯 CEM KEÇE

📌 PSİKOTERAPİST
📌 EVLİLİK TERAPİSTİ
📌 CİNSEL TERAPİST
📌 YAZAR
📌 EĞİTMEN
📌 CİSEF Başkanı
📌 CİSED Genel Başkanı
📌 IICPI Türkiye Eşbaşkanı
📌 PSİKODER Başkan Yrd.
📌 KÖKEN Onursal Başkanı
📌 ÜROSEKS Onursal Başkanı
📌 JİNESEKS Onursal Başkanı
📌 AHCİTED Onursal Başkanı
📌 HİPED Onursal Başkanı
📌 HECEDER Onursal Başkanı
📌 FİCED Onursal Başkanı
📌 METASEKS Başkanı
📌 METAEVLİLİK Başkanı
🎯 CEM KEÇE HAKKINDA

📌 www.cemkece.com.tr/cem-kece

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü’nde “Aile Danışmanlığı” eğitimi aldı. Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Psikolojik Danışma ve Rehberlik” üzerine Yüksek Lisans yaptı. Azerbaycan Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı’nda “Psikiyatri İhtisası” yaptı.

Prof. Dr. Vamık VOLKAN’dan Prof. Dr. Cengiz GÜLEÇ’ten “psikanalitik psikoterapi eğitimi” ve “psikanalitik psikoterapi süpervizyon”u aldı. Prof. Dr. Cengiz GÜLEÇ’ten 2000 saatlik “Psikoterapi Eğitim Uygulama ve Psikoterapist Yeterlilik Sertifikası”, “Cinsel Terapi Uygulayıcı Sertifikası” ve “Psikoterapi, Evlilik Terapisi ve Cinsel Terapi Eğitici Sertifikası” aldı.

ABD’deki en önemli, dünya çapında en nüfuzlu psikiyatrların üye olduğu Amerikan Psikiyatri Birliği (American Psychiatric Association; APA)’ne, Amerika Psikoloji Derneği (American Psychological Association; APA)’ne, Avrupa Psikiyatri Birliği (European Psychiatric Association; EPA)’ne, Alman Psikiyatri Psikoterapi ve Psikosomatik Sağlık Derneği (German Association for Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics; DGPPN)’ne ve Avrupa Cinsel Tıp Derneği (European Society For Sexual Medicine; ESSM)’ne üye oldu.

Prof. Dr. Cengiz Güleç, Prof. Dr. Gerald Weeks ve Prof. Dr. Jakob Pastoetter ile birlikte Uluslararası Entegratif Kognitif Psikoterapi Enstitiüsü’nü (International Integrative Cognitive Psychotherapy Institute-IICPI-iicpi.org) kurdu ve halen enstitünün Türkiye eşbaşkanlığını yürütmektedir.

1990’dan bu yana, “cinsel sağlık bilimi ve cinsel reform” konusunda üstün hizmetlerde bulunanlar için German Society for Social Scientific Sexuality Research (DGSS) tarafından verilen “Magnus Hirschfeld Madalyası” ile 2014 yılında ödüllendirilen ilk Türk psikoterapisti oldu.

2000 yılında Türkiye’de cinsel terapi, evlilik terapisi ve psikoterapi mesleğinin ayrı bir meslek örgütü olarak kabul edilmesini sağlamak ve kişilere, ailelere ve organizasyonlara psikolojik ve kurumsal hizmetler vermek amacıyla Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) ve Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER)’ni kurdu ve Türkiye’de psikoloji alanında, sivil toplum hizmetlerinin yaygınlaşmasını, kurumsallaşmasını sağlamak için mücadele etti. Halen Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED)’nin genel başkanlığını ve Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER)’nin başkan yardımcılığı görevini yürütüyor.

(1) Psikoterapi, psikoloji veya psikiyatri uzmanlık alanının dışında ayrı bir disiplindir. Psikoterapi yapma bilim ve sanatı ‘ayrı bir meslek dalı’ olmalıdır. (2) Psikoterapi ‘tıbbi bir müdahale’ değildir, psikolojik bir tedavidir. (3) Psikiyatri hekimleri, aile hekimleri ve pratisyen hekimler, psikologlar, klinik psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları, aile danışmanları, psikiyatri klinik hemşireleri, uzman psikiyatri hemşireleri, çocuk gelişimcileri, özel eğitim öğretmenleri gibi ruh sağlığı profesyonelleri, lisans eğitimlerinin üstüne, ‘uluslararası standartlarda psikoterapi eğitimi’, ‘süpervizyon’ ve ‘psikoterapi’ aldıktan ve belli sayıda terapi yapmış olduktan sonra ‘psikoterapist’ olabilirler ve bir psikiyatri hekiminin gözetiminde olmadan mesleklerini icra edebilirler. (4) Psikiyatri, psikoloji veya psikolojik danışma eğitimlerinin müfredatı, güncel anlamda gelişen ve bağımsız bir disiplin olan psikoterapi uygulamaları için yeterli değildir. Bu nedenle psikoterapi bilimine üniversitelerimizde ‘Psikoterapi Ana Bilim Dalı’ adı altında ayrı bir bilim dalı olarak yer verilmelidir. (5) Ülkemizde psikoterapi uygulamalarının hukuki temelleri yetersizdir, bir an önce yasal bir zemine kavuşturulmalıdır. (6) Türkiye Psikoterapistler Birliği (TPB) kurulmalıdır. (7) Psikoterapistlik uygulama sertifikası en fazla 3 yıl olmalıdır. 3 yılın sonunda; (a) etik ve ahlaki olarak bir suç işlemeyen, (b) ulusal veya uluslararası bir psikoterapi kongresine katılan ve (c) psikoterapistlik mesleğini bir ofiste icra ettiğini belgeleyen herkesin sertifikası tekrar 3 yıllık olarak güncellenmelidir. (8) Psikoterapi uygulamaları ‘multidisipliner’ bir çalışmayı gerekli kılar. Bu nedenle disiplinler arası bir kavga yerine uyumlu çalışmayı esas alır. (9) Psikoterapi mesleğinin, cinsel terapi, evlilik terapisi, aile terapisi, grup terapisi, çocuk ve ergen terapisi gibi alt uzmanlık alanları olmalıdır. (10) Ruh sağlığı hizmetleri hiçbir sağlık sigortasında kapsam dışı tutulamaz. Ruh sağlığına SGK güvencesi getirilmelidir. Önleyici ve iyileştirici ruh sağlığı hizmetlerinin ve psikoterapi seanslarının sağlık sigortası kapsamına alınması gerekir. (11) Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak kamu hizmeti veren ‘Aile Sağlığı Merkezleri’nde ‘Aile Danışmanları’ da yasal olarak görevlendirilmeli ve ‘Aile Hekimleri’ ile ‘Aile Danışmanları’ birlikte çalışmalıdır” diyen ve psikoterapi mesleğinin Türkiye’de kurumsallaşmasına büyük katkısı olan Cem KEÇE, halen Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) ve Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER) bünyesinde hekimlere ve ruh sağlığı profesyonellerine “Psikoterapi”, “Evlilik Terapisi” ve “Cinsel Terapi” eğitimleri vermektedir.

Ülkemizde cinsel sağlık alanında hizmet veren cinsel tedavi uzmanlarının büyük bir çoğunluğu CİSED Genel Başkanı Cem Keçe’den eğitim almıştır. Ekibiyle birlikte Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği’de psikoterapistlik mesleğine destek veren psikoterapi eğitimleri, staj programları, süpervizyon ve bilgilendirme çalışmalarını da sürdürmektedir. Ayrıca değerli halkımıza çeşitli eğitimler ve seminerler de vermektedir (Ana-Baba Okulu, Evlilik ve İlişki Seminerleri, Sağlıklı ve Mutlu Cinsel Yaşam Sırları Seminerleri, Kişisel Gelişim, Kendin Olma ve Farkındalık Seminerleri).

Multidisipliner bir yaklaşımı savunan, uluslararası cinsel sağlık kuruluşlarına üyeliği bulunan ve Türkiye’nin en örgütlü cinsel sağlık derneği olan CİSED’in Genel Başkanı olarak; şimdiye kadar 2 kez “Uluslararası Cinsel Sağlık Kongresi”, 5 kez “Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi” ve 14 kez “Ulusal Cinsel Sağlık Sempozyumu” düzenledi.

“Huzurlu insan, sağlıklı cinsellik, mutlu bir evlilik ve aile yaşantısı için…” 6 yıl Sabah Gazetesi’nde ve Hürriyet Gazetesi’nde cinsel sağlık köşesinde, çeşitli dergi (Beef & Fish), web sitesi (Hürriyet Aile ve Mahmure) ve gazetelerde günlük ve haftalık yazılar yazmakta, okuyucularından gelen “psikolojik sorunlar, psikoterapi, psikanaliz, aşk, evlilik, ilişkiler ve cinsellik” konulu soruları yanıtlamaktadır.

Samsun Bafra’lı olan Cem KEÇE, Klinik Psikoloji Bilim Uzmanı, Yazar, Resim, Heykel ve Seramik Sanatçısı ve Diş Hekimi Merih KEÇE ile evlidir. Doğa KEÇE ve Nisan KEÇE adında iki kızı vardır.

🧿 CEM KEÇE’NİN YENİ BASKILARI OLAN KİTAPLARI

🎯 ROMANLARI

👉 1. Kefaret

🎯 PSİKOLOJİ VE PSİKİYATRİ KİTAPLARI

👉 2. Duygusal Şema Duygusal Zekâ

👉 3. Entegratif Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikoterapi 

👉 4. Mindfulness ve Kabul Temelli Psikoterapi

👉 5. Psikoterapistin El Kitabı

👉 6. Senden Nefret Ediyorum Ne Olur Beni Terk Etme (Farklı Yönlerden Borderline Yapı ve Borderline Kişilik Bozukluğu)

👉 7. Sevemez Kimse Beni Benim Sevdiğim Kadar (Farklı Yönlerden Narsisizm, Narsisistik Yapı ve Narsisistik Kişilik Bozukluğu)

👉 8. Terapide Bir Gün

🎯 CİNSEL SAĞLIK KİTAPLARI

👉 9. Aşkın Seks Cinsel Terapi Yaklaşımı 

👉 10. Boşalma Orgazm ve Cinsel Doyum

👉 11. Cinselliğin Dayanılmaz Ağırlığı

👉 12. Erkek Cinselliği ve Erkek Cinsel İşlev Bozuklukları

👉 13. Erkeğin Cinsel Yaşamı

👉 14. Erkek Cinselliğinin Perde Arkası

👉 15. Erken Boşalmanın Üstesinden Gelmek

👉 16. Erken Boşalma ve Taoca Seks

👉 17. İktidarsızlık

👉 18. Kadın Cinselliği ve Kadın Cinsel İşlev Bozuklukları 

👉 19. Kabusname (Eşcinsellik Kader Değildir)

👉 20. Kadının Cinsel Yaşamı

👉 21. Kontrol Sende Güç Sende

👉 22. MetaSeks Cinsel Terapi

👉 23. Mühürlü Beden

👉 24. Olmak ya da Olmamak

👉 25. On Adımda Erken Boşalma Tedavisi

👉 26. On Adımda Vajinismus Tedavisi

👉 28. Vajinismus ve Disparoni (GenitoPelvik Ağrı ve Penetrasyon Bozukluğu)

👉 28. Vajinismusun Üstesinden Gelmek

👉 29. Yatak Efsaneleri

🎯 AİLE EVLİLİK VE İLİŞKİ KİTAPLARI

👉 30. Aldatma ve Sadakatsizlik

👉 31. Erkekçe

👉 32. Kadınca

👉 33. Kadim Aşk Öğretileri

👉 34. Mutlu Yaşam Kılavuzu

🎯 KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARI

👉 35. Aforizmalar – Sözlerle Şifa Kitabı

👉 36. Çaresiz Değilsiniz Çare SİZsiniz

👉 37. En İyi Terapistim BEN


🧿 CEM KEÇE’nin ÜYESİ OLDUĞU ULUSLARARASI VE ULUSAL DERNEKLER:

👉 Amerikan Psikiyatri Birliği (APA)

👉 Amerika Psikoloji Birliği (APA)

👉 Avrupa Psikiyatri Birliği (EPA)

👉 Dünya Cinsel Sağlık Birliği (World Association for Sexual Health - WAS)

👉 Alman Psikiyatri Psikoterapi ve Psikosomatik Sağlık Birliği (DGPPN)

👉 Avrupa Cinsel Tıp Derneği (European Society For Sexual Medicine - ESSM)

👉 Uluslararası Entegratif Kognitif Psikoterapi Enstitüsü (IICPI)

👉 Almanya Sosyal Bilimsel Seks Araştırmaları Derneği (Gerrman Societyfor Social Scientific Sexuality Research - DGSS)

👉 Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED)

👉 Bütüncül ve Fonksiyonel Cinsel Sağlık Derneği (KÖKEN)

👉 Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER)

👉 JineSeksoloji Derneği (JİNESEKS)

👉 ÜroSeksoloji Derneği (ÜROSEKS)

👉 Aile Hekimleri Cinsel Tedavi ve Eğitim Derneği (AHCİTED) 

👉 Hipnoz ve Hipnoterapi Eğitim ve Araştırma Derneği (HİPED)

👉 Hemşirelik Cinsel Sağlık Eğitim ve Danışmalık Derneği (HECEDER)

👉 Fizyoterapi Cinsel Sağlık Eğitim ve Danışmanlık Derneği (FİCED)

 


Uzmanlıkları Psikoterapist Psikolog Sosyal Hizmetler Aile Danışmanı Ruh Sağlığı Psikoterapist Ruh Sağlığı Aile Danışmanı Sosyal Hizmetler Psikolog Psikoterapist Psikoterapist
Eposta ayavarcem@gmail.com
Telefon 0.533.234 72 08
Web Sitesi ayavarcem@gmail.com
Adres Çukurambar Mah. 1424. Cad. No: 2/16 Çankaya - ANKARA - Türkiye
Şehir Ankara