Ocak, 2022

29Ocak(Ocak 29)00:0030(Ocak 30)00:00CİNSEL SAĞLIK HEMŞİRELİĞİ VE CİNSEL DANIŞMANLIK EĞİTİMİ (CİSHE)

Eğitim Hakkında

🧿 5. CİSHE
👉 29-30 OCAK 2022
👉 “ONLİNE EĞİTİM”

🧿 “ULUSLARARASI ENTEGRATİF KOGNİTİF PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ (IICPI) ONAYLI EĞİTİM KATILIM BELGESİ”

🧿 “HEMŞİRELER VE EBELER İÇİN 4 MODÜLLÜK ONLİNE VE VİDEO TEMELLİ EĞİTİM…”

🧿 IICPI (International Integrative Cognitive Psychotherapy Institute)
👉 WEB: https://www.iicpi.org/tr/cinsel-saglik-hemsireligi-egitimi
👉 TELEGRAM GRUBU: t.me/cinselterapiegitimi

🧿 KESİN KAYIT
🎯 0.555.274 41 97 numaralı IICPI Whatsapp hatlarını arayarak veya MESAJ atarak eğitimimiz hakkında bilgi alabilirsiniz ve kayıt yaptırabilirsiniz.

🧿 EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ
🎯 Uz. Dr. Fatma COŞAR
👍 CİSED Genel Başkan Yrd.
👍 IICPI Türkiye Genel Sekreteri
👍 PSİKODER Genel Sekreteri

🧿 EĞİTMENLER
🎯 Uz. Dr. Fatma COŞAR
👍 CİSED Genel Başkan Yrd.
👍 IICPI Türkiye Genel Sekreteri
👍 PSİKODER Genel Sekreteri
🎯 Uz. Dr. Ali Ata ÖZDEMİR
👍 CİSED İzmir Şube Başkanı & Jinekolog
🎯 Uz. Dr. Osman ÇELİK
👍 CİSED Ordu Şube Başkanı & Ürolog
🎯 Prof. Dr. Sevgi ÖZCAN
👍 AHCİTED Başkanı & Aile Hekimi Uzmanı
🎯 Doç. Dr. Nuriye Büyükkayacı DUMAN
👍 HECEDER Başkanı
🎯 Prof. Dr. Orhan DERMAN

🧿 EĞİTİM TARİHLERİ
👍 1. Modül: 29-30 Ocak 2022
👍 2. Modül: 26-27 Şubat 2022
👍 3. Modül: 19-20 Mart 2022
👍 4. Modül: 9-10 Nisan 2022

🧿 EĞİTİM HAKKINDA
👉 CİNSELLİK VE CİNSEL SAĞLIK: KAVRAMLAR, TANIMLAR.
👍Cinsellik ve Cinsel Sağlık: Tanımlar, Kavramlar, Cinsel Hak ve Özgürlükler
👉 CİNSELLIĞIN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ
👍Erkek Cinsel Anatomisi
👍Kadın Cinsel Anatomisi
👍Cinselliğin Fizyolojisi
👉CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI
Cinsel Bozukluklarının Sınıflandırılması ve Epidemiyolojisi
👉 CİNSEL SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ
👍Cinsel Sağlığın Değerlendirilmesi
👍Cinsel Sağlığın Değerlendirilmesinde Model Kullanımı
👉BİRİNCI BASAMAKTA CİNSEL SAĞLIK
👍Birinci Basamakta Cinsel Sağlığın Değerlendirilmesi
👍Birinci Basamakta Cinsel Sağlığın Geliştirilmesi
👉CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARININ TEDAVİSİ
👍Cinsel işlev Bozukluklarının Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
👍Cinsel İşlev Bozukluğuna Neden Olan Farmakolojik Ajanlar ve Akılcı İlaç Seçimi
👍Cinsel İşlev Bozuklarının Farmakoekonomik Yönden Analizi
👍Hemşirelik Sürecinde Cinsel Sorunlara Yaklaşım
👍Cinsel işlev Bozuklukların Çözümünde Tamamlayıcı ve Alternatif Tip Uygulamaları
👉CİNSEL KİMLİK VE CİNSEL YÖNELİM GELİŞİMİ
👍Neonatal ve Çocukluk Döneminde Cinsel Kimlik Gelişimi
👍Çocuk Cinselliği ve Cinsel Eğitim
👍Adölesan Dönem ve Cinsellik
👉CİNSEL SAĞLIĞI ETKİLEYEN ÖZEL DURUMLAR
👍Gebelik ve Cinsel Sağlık
👍Doğum Sonu Dönem ve Cinsel Sağlık
👍Klimakterik Dönem ve Yaşlılıkta Cinsel Sağlık
👍Prematür Overyan Yetmezlik ve Cinsel işlev Bozuklukları
👍İnfertil Çiftlerde Cinsel İşlev Bozuklukları
👍Jinekolojik Kanserli Kadınlarda Cinsel İşlev Bozuklukları
👍Diyabetik Bireylerde Cinsel İşlev Bozuklukları
👍Üriner İnkontinans ve Cinsel İşlev Bozuklukları
👍Diyaliz Hastalarında Cinsel İşlev Bozuklukları
👍Engelli Bireylerde Cinsel İşlev Bozuklukları
👍Obezite ve Cinsel Sağlık
👉CİNSELLİĞİN SOSYOKÜLTÜREL YÖNÜ VE CİNSEL İSTİSMAR
👍Cinselliğe Yönelik İnanç, Tutum, Değerler ve Mitler
👍Medya ve Cinsel Gelişim
👍Cinsel İstismar
👉ÜREME SAĞLIĞI
👍Cinsel Sağlığı Tehdit Eden Bulaşıcı Hastalıklar
👍Aile Planlaması Yöntemlerinde Güncel Yaklaşımlar
👍Güncel Gelişmeler Işığında Hormonal Kontraseptifler
👉SAĞLIK HİZMETLERİNİNİN SUNUMUNDA CİNSEL SAĞLIK
👍Sağlık Kuruluşlarında Cinsel Sağlık Hizmetleri Sunumu
👉TEORİK EĞİTİM + TERAPİ UYGULAMALARI + FORMÜLASYON VE VAKA ANALİZİ + BİREYSEL SÜPERVİZYON VE GRUP SÜPERVİZYONU

🧿 BELGELENDİRME
👉 Eğitim katılım belgeniz IICPI onaylı olacaktır…
👉 IICPI eğitimleri Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED), Hemşirelik Cinsel Sağlık Eğitim ve Danışmalık Derneği (HECEDER) ve Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER) tarafından desteklenmektedir…

🧿 KİMLER KATILABİLİR?
🎯 HEMŞİRELER
🎯 EBELER
🎯 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ
👍 Ancak mezun olunca eğitim katılım belgeleri verilecektir.
👍 Öğrencilere yüzde 50 İNDİRİM uygulanacaktır.

🧿 ULUSLARARASI ENTEGRATİF KOGNİTİF PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ (IICPI)
👉 CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİ TELEGRAM GRUBU: t.me/cinselterapiegitimi
👉 IICPI WHATSAPP: 0.555.274 41 97
👉 IICPI TELEGRAM: t.me/iicpiturkiye
👉 IICPI TELEGRAM: t.me/iicpitr
👉 IICPI İNSTAGRAM: www.instagram.com/iicpi.turkiye
👉 WEB: www.iicpi.org

more

Tarih

29 (Cumartesi) 00:00 - 30 (Pazar) 00:00