Event Type EĞİTİMLER

Ağustos

07AğustosTüm Gün08Online EğitimSanal EğitimDUYGUSAL ŞEMA TERAPİ EĞİTİMİ

Eylül

11EylülTüm Gün12CİNSELLİK CİNSEL TERAPİ VE CİNSEL TEDAVİLER EĞİTİMİ (CTE)

18EylülTüm Gün19CİNSELLİK CİNSEL TERAPİ VE CİNSEL TEDAVİLER EĞİTİMİ (CTE)

Kasım

13KasımTüm Gün1454. Cinsel Terapi Eğitimi - İSTANBUL