Event Type ONLİNE EĞİTİM

Ağustos

07AğustosTüm Gün08Online EğitimSanal EğitimDUYGUSAL ŞEMA TERAPİ EĞİTİMİ

Eylül

07EylülTüm Gün30Online EğitimSanal EğitimTEMEL EVLİLİK TERAPİSİ EĞİTİMİ

Ekim

05EkimTüm Gün07Online EğitimSanal EğitimTRANSAKSİYONEL ANALİZ (TA) EĞİTİMİ

05EkimTüm Gün28Online EğitimSanal EğitimTEMEL BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ (BDT) EĞİTİMİ

Kasım

20KasımTüm Gün21Online EğitimSanal Eğitim7. ONLİNE PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ (PTE)