IICPI Eğitimleri

62.CTE - İSTANBUL

Eğitmenler

Kimler katılabilir?

Psikoterapist Psikolog Sosyal Hizmetler Aile Danışmanı Ruh Sağlığı Üroloji Ürolog Nörolog Psikolojik Danışman Sosyal Hizmetler Uzmanı Aile Hekimi Sağlık Çalışanı Psikiyatri ve Jinokoloji Hemşiresi Fizyoterapist Ruh Sağlığı Lisans Öğrencisi Hekim Jinekolog Psikiyatri Uzmanı

Eğitim türü

Örgün

Eğitim modülleri

  • 1.Modül   8.07.2023
  • 2.Modül   5.08.2023
  • 3.Modül   2.09.2023
  • 4.Modül   30.09.2023
  • 5.Modül   11.11.2023
  • 6.Modül   9.12.2023