Cinsel Sorunların Tedavisinde Hipnoz ve Hipnoterapi

Kamuoyunda cinsellik kadar olmasa da çok ilgi çeken, merak uyandıran; buna karşı hakkında bilinenlerin hemen tümünün yanlış olduğu başka bir konu da hipnozdur. Söz, bakış, hayal gücü ya da bazı yardımcı nesneler kullanılarak telkin vb. tekniklerle oluşturulan; kişinin duygu, düşünce, algı ve bellek işlevlerinde değişikliklerin gerçekleştirilebildiği çok özel bilinç [...]

Gerçeklik Odaklı Cinsel Terapi

William Glasser tarafından geliştirilen gerçeklik terapisi de bilişsel davranışçı teori üzerine yapılandırılmıştır. Bununla birlikte gerçeklik terapisi, bilişsel davranışçı yaklaşımlardan felsefi yönüyle farklılaşır. Sonuçlardan çok sorumluluğa ve sürece daha fazla vurgu yapar. Bireylere, diğerlerine zarar vermeden ihtiyaçlarıyla uyumlu olan kendi seçimlerini yapmalarına yardım etmek gerçeklik terapisinin temelidir. Gerçeklik terapisi kişinin [...]

Duygu Odaklı Cinsel Terapi

Duygu odaklı terapi danışanların daha güvenli bağlanma stilleri geliştirmelerine katkıda bulunmaya çalışır ve duyguları “üstesinden gelinmesi ve rasyonellikle yer değiştirilmesi gereken bir şey olarak” değil; daha çok “cinsel terapide değişime katkıda bulunacak olumlu güç olarak” olarak görür. Bu nedenle duygu odaklı cinsel terapinin temel kavramları birincil duygular ve ikincil [...]

Varoluşçu Cinsel Terapi

Bilinçle bedene odaklanılması “beden terapisi”, bilince duyguya odaklanılması “duygu odaklı terapi” ve bilinçle düşüncelere odaklanılması da “bilişsel terapi”nin özünü oluşturur. Düşünce, duygu ve duyumlarımız sonucunda davranışlarımız ortaya çıkar. Bilinçle davranışlara odaklanılması “davranışçı terapi”nin, bilinçle seçimlerimizin sorumluluğunu almaya odaklanılması da “varoluşçu terapi”nin esasını oluşturur. Varoluşçu cinsel terapinin kendi inceleme yöntemi (fenomenoloji) [...]

Danışan Odaklı Cinsel Terapi

“Konuşma merkezli psikoterapi” olarak da adlandırılan birey odaklı psikoterapide, insanın sağlıklı cinsel gelişimi için temel ihtiyacının olumlu ve koşulsuz bir şekilde değer görmek (özellikle de kendi ebeveynleri tarafından) olduğu varsayılır. Çocukluk dönemindeki olumsuz cinsel deneyimler, kişinin kendisi hakkında olumsuz bir imge oluşturmasına yol açar. Bu nedenle, kişinin yapıcı cinsel [...]

Bilişsel Davranışçı Cinsel Terapi

Cinsel terapi cinsel sorunları sözel etkileşim yoluyla çözme ve cinsel davranışları değiştirme tekniğine verilen genel addır. Bilişsel davranışçı cinsel terapide öncelikle kişinin güncel cinsel sorunlarına odaklanır, süre olarak daha sınırlı ve daha çok sorun çözme ve özel birtakım beceriler öğretme hedeflidir. Bu beceriler çarpık düşünceleri saptamak, inançlarını değiştirmek, çevreyle [...]

Beden Odaklı Cinsel Terapi

Düşüncelerin oluşturduğu duyguların bedendeki etkilerine “duyum” adı verilir. Psikopatoloji çoğu zaman duyumlarda gizlidir. Örneğin, vajinismusu olan bir kadının duyumu vajinal kasılma, panik ataklı birini duyumu kalbinin çok hızlı atması, sosyal fobisi olan birinin duyumu ellerinin titremesidir. Wilhelm Reich’ın bedene odaklanan kuramı duyumları merkeze alır. Wilhelm Reich Avusturyalı-ABD’li psikiyatrist ve [...]

Aşkın Seks Cinsel Terapi Yaklaşımı

Cinsel Terapide Dr. Cem KEÇE Modeli olarak da bilinen ve uzun klinik çalışmalar sonucunda geliştirilen Aşkın Seks Cinsel Terapi Yaklaşımı (Transandantal Sexual Therapy) duygular, ilişkiler ve kararları içeren cinselliği, başka bir insanla cinsel olarak yapılanlardan daha fazlası olarak değerlendirir. Diğer bir ifadeyle cinsellik sadece seks yapmak ya da cinsel [...]

Adlerian Odaklı Cinsel Terapi

“Bireysel psikoloji” veya “Adlerian terapi” Alfred Adler tarafından geliştirilen, psikanalizden ayrı olarak daha çok toplumsallık ve bütünlüğe önem veren psikolojik kuramdır. Adler, başlarda Freud’un izleyicilerindenken, daha sonra fikir ayrılığına düşerek kendini “aşağılık kompleksi”, “üstünlük kompleksi”, “yaşamın belli bir alandaki yenilgiyi bir başka alanda sağlanacak başarıyla dengeleme isteği”, “ego karşısında [...]

Psikanalitik Yönelimli Cinsel Terapi

Psikanalitik yönelimli cinsel terapi yöntemi, klasik psikanaliz geleneğine bağlıdır. Psikanalitik yönelimli cinsel terapide, kişisel deneyimlerin cinsel sıkıntıların ortaya çıkmasına veya mevcut cinsel rahatsızlıkların uzun süre boyunca iyileşmemesine neden olabileceği varsayılır. Çünkü yaşam deneyimlerimiz, diğer insanlarla olan ilişkilerle beraber şekillenir ve bu açıdan yaşamın ilk yılları çok önemlidir. Bu deneyimlerimiz [...]

pendik escortankara escortelbise
X