Kadın Orgazm Bozukluğu

Kadın orgazmı bilinmeyenlerle dolu bir fenomendir. Bu fenomeni keşfetmeye ve anlamlandırmaya çalışan Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) kadın orgazmını iki alt başlıkta ele alır: Bedensel orgazm ve tinsel orgazm… Bedensel orgazm, orgazmik platform’un, pelvik ve genital kas gruplarının istemsiz ve klonik kontraksiyonlarını içeren zihinsel, bedensel, ruhsal ve duysal motor refleks’tir, kadınların vajinalarında, erkeklerin ise penislerinde net bir şekilde hissettikleri refleks klonik kas kasılmalarıdır, nöromusküler gerimin patlayıcı tarzda boşalması ve seksüel yanıtın pik yapmasıdır, bir spinal refleks tarafından başlatılan aşk kaslarını ve pelvik taban kaslarının klonik kontraksiyonlarıdır, cinsel uyarılmanın tepe noktasıdır, kadınların seks yapmayı istemelerindeki esas motivasyon kaynağıdır, her kadının hakkıdır… Aşkın seks cinsel terapi yaklaşımına göre aşkın seks, yaşanması gereken bir gizemdir. Bu gizemi keşfedildiği ve ruhun dünyevi gerçeklikten kurtulduğu çok özel bir deneyim olan “tinsel orgazm”; “esrime, şehvetli heyecan, kendinden geçme, aşkınlık ve coşkunluk hali” olarak ifade edilir, manevi ve bedensel orgazmı da içine alan çok mistik ve çok özel bir kavramdır. Esrimek; evren ile bir olma sanısı, kişinin duyulur dünyanın dışına çıkarak kendinden geçmesi, kendini evrenle birleşmiş sayması durumu, herhangi bir nedenle coşmak, kendinden geçercesine bir coşku duymak, coşup kendinden geçmek, manen sarhoş olmak, kendinden geçmek, vecde gelmek demektir. Tinsel orgazm, çeşitli bedensel ve psikolojik cinsel uyaranlar sonucunda, ruhun ve bedenin harekete geçmesi ve bedensel mekanizmaların etkisiyle, bireyde hem bedensel hem de ruhsal olarak deneyimlenen, geçici şuur bulanıklığı”, “zamandan kopma”, “başka bir âleme gidip gelme”, “kontrol kaybı duygusu” ve 10-15 saniye süren “aşk kaslarında istem dışı ritmik kasılmalar” ile birlikte “tüm bedende güçlü kasılmalar”ın yaşandığı “yoğun ve derin bir orgazm olma durumu” olarak tanımlanabilir. Tinsel orgazm; zorlama ve yapmacıklık olmaksızın “kendiliğinden” oluşan, “ruhta ve bedende şimşek gibi parlayıp sonra yavaşça sönen parıltılar”dır, “aşkın seksin doğurduğu heyecan hali”dir, “kalpten perdenin kalkması”dır. Tinsel orgazm ile bedensel orgazm aynı şey değildir. Cinsel ilişkinin sonlarına doğru yaşanan ve 5-10 saniye süren kasılmalarla kendini gösteren fiziksel ve bedensel rahatlamaya ise bedensel orgazm adı verilir. Bedensel orgazm bedensel bir rahatlamayken, tinsel orgazm (orgazm) bu bedensel rahatlamaya ruhun da eşlik ettiği “çok özel bir bilinç durumu”dur. Bu nedenle tinsel orgazm psikolojik açıdan bir tür trans durumunda kendinden geçiştir. Yani tinsel orgazm kavramı, daha çok bilinç haline galip gelen cinsel hisleri ve heyecanları, özellikle de “kendinden geçme durumu”nu ifade eder.

 

BOŞALMA/ORGAZM BOZUKLUĞU NEDİR?

Kadınlarda orgazm bozukluğu, her cinsel etkinlikte ya da cinsel etkinliklerin yaklaşık yüzde yetmiş beşinde orgazm olmada belirgin gecikme, orgazmın çok seyrek olması ya da yokluğu, orgazm duyumlarının çok düşük yoğunlukta olması olarak tanımlanır. Bu tanının konabilmesi için belirtilerin yaklaşık 6 aydır sürüyor olması ve belirtilerin kadında, partnerinde ve partner ilişkisinde klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya neden olması dikkate alınır. Ayrıca orgazm bozukluğunun cinsel kökenli olmayan bir ruhsal bozukluğa bağlı olmaması, ağır bir ilişki bozukluğundan (örneğin eşin kaba güç kullanması) ya da gerginlik yaratıcı önemli başka etkenlerden kaynaklanmaması ve bir maddeye, ilaca ya da başka bir sağlık durumuna bağlı olmaması da önemli tanı kriterleridir.

 

 

İlgili linkler;

https://cemkece.com.tr/kadin-orgazm-bozuklugu/

https://www.pusulayayinevi.com/