🗣 KÖKEN BÜTÜNCÜL VE FONKSİYONEL CİNSEL SAĞLIK KONGRESİ - ANTALYA

🗣 KÖKEN BÜTÜNCÜL VE FONKSİYONEL CİNSEL SAĞLIK KONGRESİ 

🧿 24-27 Kasım 2022 - ANTALYA 
🧿 Pine Beach Resort & Club Belek Otel
 
🧿 "KASIMDA AŞK BAŞKADIR..."

🧿 "Köken Tıbbından Köken Sekse ve Köken Psikolojiye" 
 
🧿 WEB
👉 www.butunculvefonksiyonelcinselsaglik.com
👉 www.cisef.org.tr/kongre2022
 
🧿 KONGRE KAYIT
👉 LiteraTur Turizm Kongre Organizasyon Firması
🎯 Telefon: 0.532.773 89 72
🎯 E-Posta: literatur@literaturmice com
🎯 50 kişilik KÖKEN DERNEK BURSU 2. KATILIM PAKETİ'mizde “kendi ücretini ödeyerek kongremize sponsorsuz olarak katılacak olan” Hekimler, Eczacılar, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Aile Danışmanları, Fizyoterapistler, Hemşireler, Ebeler, Diyetisyenler ve Tıp, Ruh Sağlığı ve Sağlık alanındaki lisans öğrencilerine çift kişilik odada kişi başı KONGRE ERKEN KAYIT ÜCRETİ vardır. Cinsel Sağlık Dernekleri Federasyonu (CİSEF) üyesi olan Bütüncül ve Fonksiyonel Cinsel Sağlık Derneği (KÖKEN)'nin bursunu kaçırmayın.
 
#kökenkongre2022 #cisef #metaseks #metaevlilik #cinselsağlıkkongresi #psikoder #köken  #metapsikoloji #metapsikoterapi #cised #üroseks #jineseks #hiped #ficed #ppd #fsha #ahcited #heceder #iicpi #bütüncültıp #büntüncülseks #fonksiyöneltıp #cinselterapieğitimi #seksterapisieğitimi #evlilikterapisieğitimi
#uluslararasıentegratifkognitifpsikoterapienstitüsü #sexualhealthcongress #seksterapisikongresi  #cinsellikvecinseltedavilereğitimi